KONFERENCIJA „YOU CAN YOUTH CAN“

Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA Banja Luka organizuje online konferenciju „You Can Youth Can“ u periodu 25-26. jun 2020. godine sa početkom u 17 časova, putem Zoom platforme. Ova konferencija je završna aktivnosti projekta “You Can Youth Can: Community Fosuced Youth Leadership” koji za cilj ima osnaživanje mladih liderskim vještinama u svrhu njihovog aktivnog...

Započet proces izrade Omladinske politike Čelinac

Na inicijativu Udruženja mladih Čelinac, a odlukom načelnika Opštine Čelinac, započet je proces izrade najvažnijeg dokumenta za mlade na lokalnom nivou – omladinske politike. Formirana je radna grupa za izradu nacrta dokumenta Omladinska politika Opštine Čelinac čime je urađen prvi korak da ova opština dobije ključan dokument za mlade na lokalnom nivou. U radnu grupu...

Završen IV modul kroz pet edukativnih sesija – “YOUth CAN” za učesnike iz Kotor Varoša

Četvrti modul projekta “You can Youth Can: Community Focused Youth Leadership” održan je u periodu od 25. maja do 29. maja. 2020. godine za učesnike iz Kotor Varoša putem Zoom aplikacije. “YOUth CAN” projekat za cilj ima osnaživanje mladih lidera u svrhu njihovog aktivnijeg uključivanja u lokalnim zajednicama. “Četvrti modul je bio veoma zanimljiv. Prepun...

Vikend rezervisan za edukaciju mladih u Kneževu – IV modul projekta “YOUth CAN”

Četvrti modul projekta “You Can Youth Can: Community Focused Youth Leadership” održan je u periodu od 15. do 17. maja. 2020. godine za učesnike iz Kneževa putem Zoom aplikacije. “YOUth CAN” projekat za cilj ima osnaživanje mladih lidera u svrhu njihovog aktivnijeg uključivanja u lokalnim zajednicama. Na trodnevnom treningu učesnici su upoznati sa tim šta...

Treći modul projekta YOUth CAN u Banjoj Luci

Treći modul projekta “You can Youth Can: Community Focused Youth Leadership” održan je u Banjoj Luci 6. i 7. marta 2020. godine u prostorijama Doma omladine. Ovaj projekat za cilj ima osnaživanje mladih lidera u svrhu njihovog aktivnijeg uključivanja u lokalnim zajednicama. Na dvodnevnom treningu učesnici su imali priliku da steknu osnovna znanja o pisanju...

Scroll to top