Seminar: Marketing i PR u medicini

Savremene tržišne pojave i kretanja u medicini, neizostavno utiču na rezultate poslovanja. Da bi se na tržištu proizvoda i usluga u ovoj djelatnosti opstalo, neophodno je usvojiti marketinšku orijentaciju. Kvalitet je važan, ali ukoliko nije na pravi način predstavljen, to može finalno uticati na opstanak poslovnih subjekata koji se bave pružanjem medicinskih usluga. Pravilnim targetiranjem,...

Radionica: Pisanje saopštenja za javnost

Saopštenja za javnost su jedan od najčešćih oblika prenošenja informacija putem medija. Ono je i dalje glavno oruđe u odnosima sa medijima. Saopštenje mora da sadrži vijest, nešto bitno, novo i značajno, a prije svega da bude zanimljivo za medije. Kako napisati saopštenje, kakva struktura treba da bude i kako ga plasirati, saznaćete ukoliko se...

Radionica: Uvod u odnose sa javnošću

Savremeno poslovanje, ali i bilo koji drugi vid aktivizma i rada je nezamisliv bez dobro isplaniranih i kvalitetno odrađenih odnosa s javnošću. Na jednodnevnoj radionici “Uvod u odnose s javnošću”, koja će se održati od 9.30 do 17 časova u petak, 11. oktobra 2019. godine u Domu omladine Banja Luka, polaznici će biti upoznati sa...

Scroll to top