Osnovne informacije

CEREBRA je omladinska organizacija iz Banja Luke koja uglavnom radi sa mladima, iako su ciljne grupe i starije osobe. Organizujemo edukativne događaje (radionice, treninge, seminare, konferencije, i sl.) kako bi pružili mogućnosti mladima da nauče vještine koje su potrebne na tržištu rada, pružamo mogućnosti naše članove da putuju po regionu i drugde u Evropi. Verujemo da su sticanje savremenih / prenosivih vještina i sticanje iskustva od njihovih vršnjaka najvažniji elementi za razvoj u našem svijetu koji se brzo mijenja. Naše aktivnosti su pretežno usmjerene na edukativne programe i mogućnosti putovanja.

Naša vizija je da transformišemo način na koji mladi rade.

Misija je da pomogne razvoj mladih lidera koji su ovladali savremenim znanjem, vještinama i stavovima koji su potrebni za uspjeh. Na ovaj način želimo da osposobimo mlade ljude za aktivno učešće u našem društvu i da im pomognemo u nastojanju da se pomjere sa društvenih margina.

Svrha i cilj osnivanja Udruženja CEREBRA je promovisanje mogućnosti razvoja u oblasti obrazovanja, doživotnog učenja, privrede, politike i kulture, kao i saradnje sa sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu koji žele da svojim radom kroz različite djelatnosti unaprijede opšte stanje u našoj zemlji.