Poziv za učesnike za učešće u projektu “WEMusic”

Projekat WEMusic – „Wide Music Education Network promoting international cooperation among youth for social inclusion, active citizenship and creating job opportunities“ ima za cilj da podstakne saradnju između organizacija iz programskih i partnerskih zemalja u cilju promocije kvaliteta i prepoznatljivosti omladinskog rada i neformalne edukacije, posebno usmjerene na mlade ljude sa manje mogućnosti, a u...

Održana radionica izrade CV i motivacionih pisama

Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA u saradnji sa SaMSIC – Komitet za međunarodnu razmjenu studenata medicine Republike Srpske, organizovali su radionicu izrade CV i motivacionih pisama za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci ali i za ostale zainteresovane mlade. Još jednom se potvrdilo koliko je ova tema značajna i bitna za mlade ljude...

Radionica “Kako voditi lične finansije”

Nakon uvodne radionice iz oblasti finansijske pismenosti za mlade, nastavljamo u istom pravcu i organizujemo novu radionicu o upravljanju ličnim finansijama. Znanje o finansijama danas treba biti dostupno svima i to je presudno za uspješan život svakog pojedinca. Na radionici ćemo imati priliku saznati više o: upravljanju novcem, fiksnim i varijabilnim troškovima, koristima od ličnog...

Radionica: Uvod u storytelling

Storytelling još jedan novih “atraktivnih” pojmova koji je sve zastupljeniji u poslovnom, ali i svakodnevnom okruženju. Od iskona čovjeka postoje tri osnovne potrebe, potreba za hranom, za reprodukcijom i pričanjem odnosno izražavanjem (verbalnim i neverbalnim).

BLOOM: Poziv za učesnike

Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA Banja Luka poziva sve zainteresovane mlade iz Banjaluke (I koji su trenutno nastanjeni u Banjaluci) da se prijave na dvodnevnu obuku za edukatore u okviru projekta BLOOM – Banjalučka obuka i osnaživanje mladih. Dvodnevna edukacija biće realizovana u naknadno utvrđenom terminu u periodu od 5. do 11. oktobra u...

Two new YEU webinars: Design thinking and Digital tools 2.0

Youth for Exchange and Understanding have prepared two new webinars for you during this week, Design Thinking and Digital tools 2.0 Design Thinking The goal of this design thinking course is to help you design better projects, activities, processes, strategies, spaces, architecture, and experiences. Design thinking helps you and your team develop practical and innovative...

Scroll to top