KONFERENCIJA „YOU CAN YOUTH CAN“

Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA Banja Luka organizuje online konferenciju „You Can Youth Can“ u periodu 25-26. jun 2020. godine sa početkom u 17 časova, putem Zoom platforme.

Ova konferencija je završna aktivnosti projekta “You Can Youth Can: Community Fosuced Youth Leadership” koji za cilj ima osnaživanje mladih liderskim vještinama u svrhu njihovog aktivnog uključivanja u lokalnim zajednicama. Lokalne zajednice koje su bile uključene su: Banja Luka, Čelinac, Srbac, Kneževo i Kotor Varoš.

Tokom projekta mladima okupljenim oko lokalnih omladinskih centara je pružena obuka izgradnje kapaciteta i liderskih vještina. Istovremeno se radilo na jačanju unutrašnjih kapaciteta omladinskih centara i osnaživanju njihovuih uloga i aktivnosti u lokalnim zajednicama, posebno povezanih sa izradom ili implementacijom lokalnih omladinskih politika.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Konferencija će okupiti sve mlade i učesnike projekta koji dolaze iz lokalnih zajednica koje su bile uključene u ovaj projekat, predstavnike omladinskih organizacija i organizacija za mlade, značajne i ključne aktere u omladinskom radu u Bosni i Hercegovini, predstavnike regionalnih i međunarodnih organizacija i mreža mladih. Konferencija će biti regionalnog i međunarodnog karaktera.

Cilj konferencije je razmjena iskustava u radu omladinskih centara i klubova, kao i njihovog funkcionisanja, razmjena iskustava iz oblasti omladinskog rada i rada sa mladima, predstavljanje primjera dobre prakse iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope.

Konferencija će takođe biti posvećena promociji i razvoju omladinskog rada na lokalnom nivou, definisanju minimuma podrške omladinskim centrima od strane lokalnih zajednica, kao prepoznavanju i vrednovanju omladinskog rada, kroz strategije i zakonsku regulativu.

Tokom konferencije i kroz rad u grupama, biće pružena prilika za razvoj međusobne saradnje omladinskih organizacija, omladinskih centara i klubova, kao i prilika za nove ideje i projekte.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na konferenciji, molimo vas da ispunite formular koji se nalazi na sljedećoj stranici: https://forms.gle/SEPtG24HKfiHvjX56 najkasnije do 23. juna 2020. godine do 23:59. Nakon selekcije, svim odabranim učesnicima će biti poslate dodatne informacije, pristupni linkovi i agenda konferencije. Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja stojimo vam na raspolaganju.

Vidimo se.

You Can Youth Can

Agenda

četvrtak, 25. jun 2020. godine

  • 17.00 – 17.15 / Otvaranje konferencije i uvod
  • 17.15 – 18.15 / Omladinski centri i klubovi kao nosioci omladinskog rada
  • 18.15 – 18.30 / Pauza
  • 18.30 – 19.15 / Značaj podrške međunarodne zajednice razvoju omladinskog rada
  • 19.15 – 19.30 / Pitanja i komentari

petak, 26. jun 2020. godine

  • 17.00 – 17.15 / Uvod u drugi dan konferencije
  • 17.15 – 18.15 / Omladinski rad u regionu i Evropi
  • 18.15 – 18.30 / Pauza
  • 18.30 – 19.15 / Rad u grupama i predstavljanje rada u grupama
  • 19.15 – 19.30 / Zatvaranje konferencije i evaluacija
Scroll to top