Seminar “Saradnja sa medijima”

Odnosi sa medijima su dio odnosa s javnošću. Njihova uloga je u dostizanju maksimuma publikacije i širine informacija, da bi se ostvarili popularnost i razumijevanje. Prije nego što se obavi razgovor sa bilo kojim od predstavnika medija, služba odnosa s javnošću bi trebalo dobro da prouči i prostudira strategiju konkretne medijske kuće, novinara i ostalih....

Seminar “Nastup pred TV kamerama”

Koliko javni nastup može biti stresan, znaju svi koji su imali bilo kakav susret sa javnim nastupom. Poseban problem većini ljudi predstavlja nastup pred TV kamerama. Šta je sve javni nastup, koje vrste nastupa pred TV kamerama postoje, koja je razlika između izjave, intervjua, priloga, kako odreagovati kada vas snimatelj i novinar „presretnu“ na ulici,...

Seminar “Krizno komuniciranje”

Najveća opasnost za gubitak stečenog ugleda organizacije je krizna situacija. Kriza je neplanirani i neželjeni izrazito negativni proces koji traje određeno vrijeme. Krizni negativni uticaj može ugroziti dugoročni opstanak organizacije. Na koji način predvidjeti krizne situacije, pravilno se pripremiti za izlazak iz krize, na pravi način komunicirati sa medijima i ostalim ciljnim javnostima u toku...

Završena i druga radionica u sklopu P.O.K.R.E.T.-a

Danas je u Domu omladine Banja Luka održana druga radionica na temu “Kako efikasno komunicirati i sarađivati sa medijima” u sklopu projekta P.O.K.R.E.T. – “Program osnaživanja kompetencija kroz razvoj, edukaciju i trening” koji podržava i sufinansira Grad Banja Luka. Učesnici su imali priliku da tokom radionice saznaju kako i na koji način mogu izgraditi odnose...

Seminar: Marketing i PR u medicini

Savremene tržišne pojave i kretanja u medicini, neizostavno utiču na rezultate poslovanja. Da bi se na tržištu proizvoda i usluga u ovoj djelatnosti opstalo, neophodno je usvojiti marketinšku orijentaciju. Kvalitet je važan, ali ukoliko nije na pravi način predstavljen, to može finalno uticati na opstanak poslovnih subjekata koji se bave pružanjem medicinskih usluga. Pravilnim targetiranjem,...

Seminar: Organizacija specijalnih događaja

Mnogi od nas su posmatrali događaj, većina je na nekima i učestvovala, ali samo malobrojni su ih organizovali. Organizator događaja mora osigurati nesmetan tok događaja, mora svesti rizike na najmanju moguću mjeru i maksimalno povećati zadovoljstvo prisutnih. Šta sve spada u specijalne događaje, koje zahtjeve treba ispoštovati, na koji način se pripremiti i kako smanjiti...

Radionica: Pisanje saopštenja za javnost

Saopštenja za javnost su jedan od najčešćih oblika prenošenja informacija putem medija. Ono je i dalje glavno oruđe u odnosima sa medijima. Saopštenje mora da sadrži vijest, nešto bitno, novo i značajno, a prije svega da bude zanimljivo za medije. Kako napisati saopštenje, kakva struktura treba da bude i kako ga plasirati, saznaćete ukoliko se...

Scroll to top