Vizija i misija

Naša vizija je da transformišemo način na koji mladi rade.

Misija je da pomogne razvoj mladih lidera koji su ovladali savremenim znanjem, vještinama i stavovima koji su potrebni za uspjeh. Na ovaj način želimo da osposobimo mlade ljude za aktivno učešće u našem društvu i da im pomognemo u nastojanju da se pomjere sa društvenih margina.