Seminar “Saradnja sa medijima”

Odnosi sa medijima su dio odnosa s javnošću. Njihova uloga je u dostizanju maksimuma publikacije i širine informacija, da bi se ostvarili popularnost i razumijevanje. Prije nego što se obavi razgovor sa bilo kojim od predstavnika medija, služba odnosa s javnošću bi trebalo dobro da prouči i prostudira strategiju konkretne medijske kuće, novinara i ostalih....

Seminar “Nastup pred TV kamerama”

Koliko javni nastup može biti stresan, znaju svi koji su imali bilo kakav susret sa javnim nastupom. Poseban problem većini ljudi predstavlja nastup pred TV kamerama. Šta je sve javni nastup, koje vrste nastupa pred TV kamerama postoje, koja je razlika između izjave, intervjua, priloga, kako odreagovati kada vas snimatelj i novinar „presretnu“ na ulici,...

Seminar “Krizno komuniciranje”

Najveća opasnost za gubitak stečenog ugleda organizacije je krizna situacija. Kriza je neplanirani i neželjeni izrazito negativni proces koji traje određeno vrijeme. Krizni negativni uticaj može ugroziti dugoročni opstanak organizacije. Na koji način predvidjeti krizne situacije, pravilno se pripremiti za izlazak iz krize, na pravi način komunicirati sa medijima i ostalim ciljnim javnostima u toku...

Seminar: Marketing i PR u medicini

Savremene tržišne pojave i kretanja u medicini, neizostavno utiču na rezultate poslovanja. Da bi se na tržištu proizvoda i usluga u ovoj djelatnosti opstalo, neophodno je usvojiti marketinšku orijentaciju. Kvalitet je važan, ali ukoliko nije na pravi način predstavljen, to može finalno uticati na opstanak poslovnih subjekata koji se bave pružanjem medicinskih usluga. Pravilnim targetiranjem,...

Seminar: Izgradnja tima i interno komuniciranje

Za uspjeh jednog preduzeća ili institucije, kao i projekta, važan je dobar i kvalitetan tim. Za kreiranje dobrog tima potrebno je ostvariti dobru komunikaciju unutar istog. Na koji način komunicirati unutar organizaciji i kako napraviti kvalitetan tim možete naučiti na seminaru „Izgradnja tima i interno komuniciranje“ koji organizuju Agencija za razvoj i saradnju Cerebra Banja...

Seminar: Organizacija specijalnih događaja

Mnogi od nas su posmatrali događaj, većina je na nekima i učestvovala, ali samo malobrojni su ih organizovali. Organizator događaja mora osigurati nesmetan tok događaja, mora svesti rizike na najmanju moguću mjeru i maksimalno povećati zadovoljstvo prisutnih. Šta sve spada u specijalne događaje, koje zahtjeve treba ispoštovati, na koji način se pripremiti i kako smanjiti...

Seminar: Izgradnja tima i interno komuniciranje

Za uspjeh jednog preduzeća ili institucije, kao i projekta, važan je dobar i kvalitetan tim. Za kreiranje dobrog tima potrebno je ostvariti dobru komunikaciju unutar istog. Na koji način komunicirati unutar organizaciji i kako napraviti kvalitetan tim možete naučiti na seminaru “Izgradnja tima i interno komuniciranje” koji organizuju Agencija za razvoj i saradnju Cerebra Banja...

Seminar: Javni nastup i govor pred publikom

Koliko javni nastup može biti stresan, znaju svi koji su imali bilo kakav susret sa javnim nastupom i govorom pred publikom. Šta je sve javni nastup, koliko je pripreme potrebno za jedan javni nastup, na koji način se najkvalitetnije i najbolje pripremiti i kako postići željeni efekat, možete da naučite na seminaru pod nazivom „Javni...

Scroll to top