Održana radionica “Kako voditi lične finansije”

U Domu omladine Banja Luka, sinoć je održana radionica “Kako voditi lične finansije”, tokom koje su se učesnici upoznali o upravljanju novcem, fiksnim i varijabilnim troškovima, koristima od ličnog budžeta, nacrtu plana, smjernicama i drugim finansijskim savjetima. Na samoj radionici učesnici su imali priliku da saznaju više o finansijskoj nezavisnosti, štednji, inflaciji, investicijama, aplikacijama za...

Radionica “Kako voditi lične finansije”

Nakon uvodne radionice iz oblasti finansijske pismenosti za mlade, nastavljamo u istom pravcu i organizujemo novu radionicu o upravljanju ličnim finansijama. Znanje o finansijama danas treba biti dostupno svima i to je presudno za uspješan život svakog pojedinca. Na radionici ćemo imati priliku saznati više o: upravljanju novcem, fiksnim i varijabilnim troškovima, koristima od ličnog...

Održana radionica “Finansijska pismenost za mlade”

U Domu omladine Banja Luka, sinoć je održana radionica “Finansijska pismenost za mlade”, tokom koje su se učesnici upoznali o osnovama finansijske pismenost i kako krenuti sa donošenje finansijskih odluka u svom životu što je izuzetno važno za lični razvoj i uspješan život svakog pojedinca. Na samoj radionici učesnici su imali priliku da saznaju više...

Održana radionica „Medijacija u sukobu“

U Domu omladine Banja Luka sinoć je održana radionica „Medijacija u sukobu“ gdje smo govorili o asertivnoj komunikaciji, te o samoj medijaciji. Učesnici su imali priliku da čuju i nešto više i o vještinama koje omogućavaju kvalitetnu medijaciju, te na koji način se sukob može riješiti mirnim putem. Učesnici su kroz interaktivni rad dobili priliku...

BLOOM: Održana dvodnevna obuka za edukatore

U banjalučkom Domu omladine održana je dvodnevna obuka za edukatore u okviru projekta BLOOM – Banjalučka obuka i osnaživanje mladih. Obuka je okupila mlade učesnike iz Banjaluke koji su imali priliku da kroz interaktivni rad uče o vještinama komunikacije, prezentovanja te pripreme i izvođenja planiranih obuka. Ova aktivnost imala je za cilj da upozna i...

Održana radionica “Uvod u storytelling”

U Domu omladine Banja Luka, sinoć je održana radionica “Uvod u storytelling”, tokom koje su se učesnici upoznali o samom pojmu storytelling-a kao još jedan od novih “atraktivnih” pojmova koji je sve zastupljeniji u poslovnom, ali i svakodnevnom okruženju. Na samoj radionici učilo se kako voditi pozitivan razgovor sa sobom, kako postati svjesniji riječi i...

Radionica: Uvod u storytelling

Storytelling još jedan novih “atraktivnih” pojmova koji je sve zastupljeniji u poslovnom, ali i svakodnevnom okruženju. Od iskona čovjeka postoje tri osnovne potrebe, potreba za hranom, za reprodukcijom i pričanjem odnosno izražavanjem (verbalnim i neverbalnim).

Radionica: Pisanje saopštenja za javnost

Saopštenja za javnost su jedan od najčešćih oblika prenošenja informacija putem medija. Ono je i dalje glavno oruđe u odnosima sa medijima. Saopštenje mora da sadrži vijest, nešto bitno, novo i značajno, a prije svega da bude zanimljivo za medije. Kako napisati saopštenje, kakva struktura treba da bude i kako ga plasirati, saznaćete ukoliko se...

Scroll to top