Ciljevi

Statutarni ciljevi:

a) promociji i primjeni pozitivnih vrijednosti građanskog društva uključujući uvažavanje osnovnih demokratskih načela, poštivanju vladavine prava i zaštiti osnovnih ljudskih prava,
b) promociji većeg učešća građana u razvoju lokalne zajednice, lokalne uprave i regionalnih inicijativa,
c) afirmaciji volonterskog rada,
d) promociji savremenih principa obrazovanja uključujući doživotno učenje, vokacioni trening, online obrazovanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju,
e) stvaranju uslova za zapošljavanje,
f) organizovanje seminara, konferencija, konvencija i sličnih događaja od kojih mogu imati koristi mladi ljudi i drugi građani,
g) promociji održivog razvoja kroz omogućavanje saradnje između privatnog, javnog i nevladinog sektora,
h) ohrabrivanju i ostvarivanju saradnje sa sličnim organizacijama u zemlji i svijetu,
i) razbijanju predrasuda i stereotipa,
j) podizanju svijesti o značaju kvalitetnog i strateškog upravljanja ljudskim i prirodnim resursima radi poboljšanja opšteg stanja u društvu,
k) podizanju svijesti o važnosti zaštite životne sredine,
l) poboljšanju statusa mladih ljudi i ostalih građana,
m) unaprijeđenju i razvoju privrede,
n) podsticanju ruralnog razvoja,
o) popularizaciji i podsticanju razvoja društva znanja i informacionih tehnologija,
p) ohrabrivanju preduzetništva,
q) afirmaciji žene u društvu,
r) promociji kulture i sporta.