Započet proces izrade Omladinske politike Čelinac

Na inicijativu Udruženja mladih Čelinac, a odlukom načelnika Opštine Čelinac, započet je proces izrade najvažnijeg dokumenta za mlade na lokalnom nivou – omladinske politike. Formirana je radna grupa za izradu nacrta dokumenta Omladinska politika Opštine Čelinac čime je urađen prvi korak da ova opština dobije ključan dokument za mlade na lokalnom nivou.

U radnu grupu za izradu nacrta Omladinska politika Opštine Čelinac imenovani su predstavnici Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, Komisije za mlade, javnih ustanova i omladinskih organizacija iz Čelinca.

Udruženje mladih Čelinac predalo je molbu za formiranje radne grupe pri izradi dokumenta Omladinska politika opštine Čelinac, a na ideju da napišu jednu ovakvu molbu došli su prilikom obuke koju smo organizovali u sklopu projekta “You Can Youth Can”. Tokom edukativnih sesija, mladi iz Čelinca imali su priliku da diskutuju na razne teme, ali za njih jedna od najznačajnijih je bila tema o omladinskoj politici na lokalnom nivou. Zajedno sa nama su prepoznali značaj izrade ovog dokumenta te pokrenuli inicijativu.

Omladinska politika predstavlja dokument koji jedinice lokalne samouprave donose u cilju poboljšanja položaja i rješavanja utvrđenih problema mladih na lokalnom nivou. To je dokument sa jasno definisanim programskim ciljevima, mehanizmima i rokovima za njihovu realizaciju, odgovornim institucijama i organizacijama, partnerima, te neophodnim finansijskim sredstvima i njihovim izvorima, a u skladu sa jasno definisanim oblastima od interesa za mlade.

Projekat “You can Youth Can: Community Focused Youth Leadership” ima za cilj osnaživanje mladih lidera u svrhu njihovog aktivnijeg uključivanja u lokalnim zajednicama, a isti realizuje naša organizacija, Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA Banja Luka.

Ovaj projekat realizuje se zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

“Smatramo da je jedan takav dokument pravni okvir kojim trasiramo put omladinskog aktivizma, ali i uopšteno rješavamo probleme koji se tiču mladih ljudi. Strateški i operativni ciljevi unutar dokuemnta biće rezultat anketiranja mladih ljudi sa cijele teritorije naše Opštine. Na taj način, imaćemo sveobuhvatnu sliku problema, ali i rješenja problema koji su u interesu mladih ljudi. Ekipa „CEREBRA“ u značajnom obimu edukacijama pružila nam je iskustvo koje nam je u ovom trenutku najpotrebnije te u velikoj mjeri olakšava naš dalji rad. Smatramo da će partnerstvom naše marljive ekipe i Cerebrinog tima rezultovati nacrtom dokumenta Omladinska politika opštine Čelinac kojom ćemo trasirati naš dalji omladinski aktivizam, ali i ponuditi rješenja problema koja se tiču svih mladih na cijeloj teritoriji opštine Čelinac.”

– istakao je Ivan Savičić, koordinator Udruženja mladih Čelinac

Miloš Blagojević, predsjednik Upravnog odbora CEREBRA Banja Luka je rekao da je omladinska politika važan dokument za mlade na lokalnom nivou, te da ovaj dokument mora biti jasno definisan, da predstavlja konkretnu i transparentnu strategiju sa jasnim definisanim ciljevima i ciljnim grupama mladih, te da ima poseban budžet za njenu implementaciju i da sadrži viziju mladih kao resurs, a ne kao problem.

Scroll to top