Održana završna konferencija projekta “You Can Youth Can”

CEREBRA – Agencija za saradnju i razvoj, održala je završnu koferenciju za projekat You Can, Youth Can: Community Focused Youth Leadership in Banja Luka  u četvrtak (25.juna) i petak (26.juna) onlajn, putem Zoom platforme. Ovaj projekat imao je za cilj osnaživanje mladih lidera u svrhu njihovog aktivnijeg uključivanja u lokalnim zajednicama.

Na konferenciji su bili prisutni učesnici projekta koji dolaze iz lokalnih zajednica Banja Luka, Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo i Srbac, koje su bile uključene u ovaj projekat, kao i drugi zainteresovani mladi. Prvi dan konferencije bio je posvećen priči omladinskim centrima i klubovima kao nosiocima omladinskog rada i značaju podrške međunarodne zajednice razvoju omladinskog rada. Konferenciji su prisustvovali predstavnici omladinskih centara i klubova kao što su M.O.C.A.R.T. RS, PRONI Centar za omladinski razvoj, Omladinski klub Orahovica i predstavnici međunarodnih organizacija kao što su RYCO, UNFPA, OBESSU, koji su ovoj konferenciji dali crtu regionalnog i međunarodnog karaktera.

Drugi dan konferencije bio je posvećen omladinskom radu u regionu i u Evropi i radu u grupama na temu omladinskog rada i omladinske politike. Učesnici konferencije su bili predstavnici omladinskih centara i mreža kao što su Centar za omladinski rad Novi Sad, Međunarodna mreža mladih „YEU International“, Centar za interkulturalni dijalog Kumanovo.

Konferencija je održana kao posljednja aktivnost u sklopu ovog projekta, prije koje su bila održana četiri Modula sa različitim temama u svim lokalnim zajednicama koje su bile zahvaćene ovim projektom. Tokom projekta, mladima okupljenim oko lokalnih omladinskih centara, je pružena obuka izgradnje kapaciteta i liderskih vještina. Istovremeno se radilo na jačanju unutrašnjih kapaciteta omladinskih centara i osnaživanju njihovuih uloga i aktivnosti u lokalnim zajednicama, posebno povezanih sa izradom ili implementacijom lokalnih omladinskih politika.

Cilj ove konferencije je razmjena iskustava u radu omladinskih centara i klubova, kao i njihovog funkcionisanja, razmjena iskustava iz oblasti omladinskog rada i rada sa mladima, predstavljanje primjera dobre prakse iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope.

Kompletan projekat realizovan je zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Scroll to top