Mladima i srednjoškolcima u Konjicu predstavljeni rezultati i iskustva u sklopu projekta WEMusic

U srednjoj školi u Konjicu u petak, 3. novembra 2023. godine održana je prezentacija rezultata projekta “WEMusic – Široka muzička obrazovna mreža koja promoviše međunarodnu saradnju među mladima za socijalno uključivanje, aktivno građanstvo i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje”.

Učesnicima završnih aktivnosti WEMusic projekta su predstavljana iskustva učesnika i učesnica koji su učestvovali u aktivnostima realizovanih tokom projekta i rad naše organizacije.

Takođe su predstavljene i preporuke za politike i strategije dobijene na osnovu iskustva, aktivnost i podataka dobijenih u sklopu projekta, a njeni glavni principi su:

  • Muzika je efikasan alat koji konkretno doprinosi povećanju slobode izražavanja mladih, posebno marginalizovanih.
  • Biti muzičar može predstavljati profesiju za mlade ako se podržava pristup tržištu, posebno za marginalizovane mlade i ako se neutrališu rodne barijere.
  • Neformalno obrazovanje je efikasan alat u kontekstu mladih, njegovo korišćenje treba promovisati i negovati u formalnom i neformalnom kontekstu.
  • Muzička industrija još uvek nije inkluzivno okruženje, čak ni digitalno. Marginalizovana omladina treba da ima lakši pristup profesionalnoj muzičkoj produkciji

Ovaj dokument daje sugestije za kreatore politike i muzičku industriju o tome kako da podrže pristup marginalizovanih mladih u stvaranju muzike na lokalnom, nacionalnom i EU-transnacionalnom nivou.

WEMusic platformi možete pristupiti putem sljedećeg linka: https://www.wemusicinternational.com/

Atmosferu sa aktivnosti i događaja realizovanih tokom ovog projekta možete pogledati putem YouTube kanala https://www.youtube.com/@wemusicproject

A mi ovom prilikom izdvajamo dva video sa događaja organizovanih u Turskoj i Tunisu.

Završnoj aktivnosti WeMusic projekta prisustvovalo je više od 50 učenika i mladih, kao i predstavnici udruženja građana i organizacija iz Konjica.

Naši domaćini su bili iz Udruženja žena Nera iz Konjica i JU “Srednja škola” Konjic kojima ovom prilikom zahvaljujemo za nesebičnu podršku promociji rezultata projekta WEMusic.

Ovo je bila jedna od dvije završne promotivne aktivnosti, a drugu najavljujemo tokom naredne sedmice u Banjoj Luci.

Par slika sa događaja u Konjicu.

Scroll to top