Završeni projekti

BORN IN THE UNITED STATES OF EUROPE

Donator: Evropska komisija
Program: Mladi u akciji (Youth in Action)
Godina: 2014.
Koordinator projekta: Resursni centar Leskovac
Partneri: Cerebra, CID, ADP-ZID, NAK Hellas, MoJu, YEU, A.T.O.M.

Kratki rezime: Međunarodna omladinska razmjena će trajati 7 dana i održaće se u Leskovcu, u Srbiji, na kojoj će učestvovati 40 učesnika iz 8 zemalja kako bi raspravili i istražili značenje evropskog građanstva. Uključene zemlje su: Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Italija, Belgija, Grčka, Portugal i Crna Gora.

Više informacija: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/549918-YFE1-1-2013-3-RS-YOUTH-Y31YE

LOG IN FOR SOCIAL INCLUSION

Donator: Evropska komisija
Program: Mladi u akciji (Youth in Action)
Godina: 2013.
Koordinator projekta: Mladi za razmjenu i razumijevanje (YEU International)
Partneri: JMB, CID, CIM, RCL, TOG, YEU Albania, ZID, Cerebra, YI

Kratki rezime: Omladinska razmjena “Prijavite se za socijalnu inkluziju” gdje će učesnici projekta istraživati i prikupljati sve dostupne informacija i odgovore na nekoliko pitanja koja se odnose na ljudska prava, aktivno učešće, društvene medije i socijalnu inkluziju. Ova kompilacija se takođe fokusira na specifične ciljne grupe i teme, pružajući neke dobre prakse koje se bave pomenutim pitanjima.

Više informacija: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/535201-YFE1-1-2012-3-BE-YOUTH-Y31YE

C.H.A.N.G.E.

Donator: Evropska komisija
Program: Mladi u akciji (Youth in Action)
Godina: 2012.
Koordinator projekta: Mladi za razmjenu i razumijevanje (YEU International)

Partneri: YEU Albania, IRELI, Act 4 Change, Cerebra, NC Future Now, YEU Cyprus, Development no Borders, Viimsi Youth Council, Impronta Giovani, JMB, CID, YEU Malta, ZID, CIM, Dinamo, RCL, No Excuce, Associació Juvenil Ésser Huma, African Emopowerment Centre, YEU Tunisia, Toplum Gönüllüleri Vakfi, Institute of Ukrainian Studies, NAK Hellas, Jongeren Uitwisseling En Begrip, Youth breath, Youth for Future.

Kratki rezime: “C.H.A.N.G.E. – Challenges on How to Activate New Generation in Europe” (Izazovi o tome kako aktivirati novu generaciju u Evropi) je 8-dnevni trening sa glavnim ciljem da promoviše aktivno učešće među mladima na lokalnom nivou koristeći kreativnost i inovativnost u projektima za borbu protiv diskriminacije. YEU, kao organizacija domaćin će okupiti 36 omladinskih lidera iz 26 različitih zemalja u Molini (Španija) na događaju koji ima važne faze pripreme i praćenja koje vode iskusni treneri.

Više informacija: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/526547-YFE1-1-2012-1-BE-YOUTH-Y31TN

CHEERS FOR VOLUNTEERS!

Donator: Evropska komisija
Program: Mladi u akciji (Youth in Action)
Godina: 2012.
Koordinator projekta: Mladi za razmjenu i razumijevanje (YEU International)
Partneri: Cerebra, JUB, CIM, Mladi za razmenu i razumevanje, CID

Kratki rezime: Ovo je sedmodnevna međunarodna razmjena koju organizuje YEU, a domaćin je Cerebra. Razmjena će okupiti 30 učesnika iz Evropske unije i jugoistočne Evrope, kako bi se diskutovalo o aktivnom učešću mladih, volontiranu kao alatu za nezaposlenost I uticaj volontiranja na jednog volontera i njegovu/njenu dobrobit.

Više informacija: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/522052-YFE1-1-2011-3-PT-YOUTH-Y31YE

CREATIVITY IN ACTIVITY

Donator: Evropska komisija
Program: Mladi u akciji (Youth in Action)
Godina: 2011.
Koordinator projekta: Resursni centar Leskovac
Partneri: JMB, FCCA, YEU Malta, Forum MNE, Toplum Gönüllüleri, YEU, NGO Viimsi, Youth Breath, Cerebra, Bridge to the future, Culture goes Europe, YEU Cyprus, CID

Kratki rezime: Resursni centar Leskovac iz Srbije će, kao domaćin, zajedno sa partnerima iz Litvanije, BJR Makedonije, Bosne i Hercegovine, Nemačke, Malte, Azerbejdžana, Jermenije, Kipra, Portugala, Estonije, Turske, Crne Gore i Poljske organizovati trening kurs “Kreativnost u aktivnosti” – Kako aktivni mladi građani mogu povećati sposobnost interkulturalnog dijaloga u upravljanju nevladinim organizacijama za 28 osoba u dobi od 18 do 25 godina sa ciljem da osiguraju razvoj lidera i aktivista partnerskih organizacija i njihov kapacitet za umrežavanje i razvoj jakih platformi učešće mladih u njihovim zajednicama, kao i razvoj budućih omladinskih razmjena i drugih akcija za mlade zajedno.

Više informacija: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/520924-YFE1-1-2011-2-RS-YOUTH-Y31TN

CYCLING FOR MOTHER NATURE

Donator: Evropska komisija
Program: Mladi u akciji (Youth in Action)
Godina: 2012.
Koordinator projekta: Resursni centar Leskovac
Partneri: JMB, Cerebra, Culture goes Europe, ACCI, CID, Team four Youth Association, FCCA

Kratki rezime: Resursni centar Leskovac iz Srbije, kao organizacija domaćin, zajedno sa partnerima iz Litvanije, BJR Makedonije, Bosne i Hercegovine, Nemačke, Albanije, Italije, Rumunije i Poljske, organizuje 10 dana (bez dana putovanja) omladinske razmene pod nazivom projekta BICIKLIZMOM ZA MAJKU PRIRODAUza 45 mladih u dobi od 17 do 27 godina kako bi se podigla svijest o važnosti ličnog doprinosa zaštiti okoliša, prirode, kao i zdravog i “zelenog” načina života.

Više informacija: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/520917-YFE1-1-2011-2-RS-YOUTH-Y31YE

YOUTH FOR YOUTH

Donator: Evropska komisija
Program: Mladi u akciji (Youth in Action)
Godina: 2011.
Koordinator projekta: Resursni centar Leskovac
Partneri: Cerebra, CCAR, AIM GIOSEF, JMB, CID

Kratki rezime: Međunarodna razmjena mladih, koju ćemo organizovati u maju 2011. godine u Srbiji ima za cilj da govori o uključenosti mladih iz manjinskih grupa i njihovoj integraciji. U njemu će učestvovati 36 mladih iz različitih ekonomskih, socijalnih, kulturnih i vjerskih sredina iz 6 zemalja (3 zemlje programa + 3 iz zemalja jugoistočne Evrope). Ova razmjena mladih će se zasnivati na metodologiji neformalnog obrazovanja; predvodit će ga iskusan međunarodni tim koji će stvoriti prostor za polaznike za podizanje njihove svijesti o situaciji mladih iz manjinskih grupa u Europi, čineći ih da se osvrenu na svoju ulogu omladinskih radnika, promovisati konkretne strategije za uključivanje i integraciju mladih u društvo. Takođe, cilj nam je da identifikujemo razlike i zajedničke stavove tako što ćemo podijeliti njihova lična iskustva, diskutovati o korenima i načinima prevazilaženja diskriminacije imigranata, razvijati interkulturalne komunikacijske vještine i motivirati učesnike da umnožavaju stečena znanja u različitim pratećim događajima u lokalnim i međunarodnim krugovima. nivo.

Više informacija: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/192035-YFE1-1-2010-3-RS-YOUTH-Y31YE

LET’S WORK TOGETHER

Donator: Evropska komisija
Program: Mladi u akciji (Youth in Action)
Godina: 2011.
Koordinator projekta: Resursni centar Leskovac
Partneri: Cerebra, CCAR, AIM GIOSEF, CID, JMB

Kratki rezime: Resursni centar Leskovac iz Srbije će, zajedno sa partnerima, organizovati omladinsku razmjenu u trajanju od 6 dana (bez dana putovanja) pod nazivom projekta LET’S VORK TOGETHER za 30 mladih iz Slovenije, Poljske, Litvanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije starosti 18- 25 da bi se razgovaralo o ekološkim problemima i značaju recikliranja u svakodnevnom životu. Grupa će takođe podići svest i naučiti načine da se osigura aktivno učešće mladih ljudi u vezi sa ličnim i svakodnevnim doprinosom održivom razvoju i zaštiti životne sredine. Ova razmena mladih će se održati u maju tokom 6 radnih dana, izuzev putovanja, u regionu Južne Srbije na Vlasinskom jezeru. Okolina je poznata po zdravoj prirodi i bezbrojnim biljnim i životinjskim vrstama i dobrom očuvanju i zaštiti prirode. Koristeći različite metode rada (diskusije u malim mešovitim grupama i plenarnim grupama, grupni rad, radionice, individualni rad, prezentacije, aktivnosti na otvorenom itd.), Učesnici će iskusiti proces principa kao što su dijalog, uzajamno razumijevanje, davanje konstruktivnih povratnih informacija, donošenje odluka, samo- istraživanje, stav analitičkog pristupa.

Više informacija: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/192032-YFE1-1-2010-3-RS-YOUTH-Y31YE

MAINSTREAMING GENDER ISSUES IN ORGANISING YOUTH EXCHANGES AND TRAINING COURSES ON INTERNATIONAL LEVEL -ROAD TO GENDER EQUALITY

Donator: Evropska komisija
Program: Mladi u akciji (Youth in Action)
Godina: 2010.
Koordinator projekta: Mladi za razmjenu i razumijevanje (YEU International)
Partneri: Bridge to the future, ALL, Youth for future, Development no borders, YEU Tunisia, NAK Hellas, JMB, Viimsi, Toplum, Youth Center Bit, YEU Malta, YEU Cyprus, Asociacion Xuvenil e cultural Itaca, NIC, CIM, Pentru Arta Si Cultura, Mladi za razmjenu i razumevanje, Cerebra, YEU Albania, CID

Kratki rezime: Glavni cilj ovog kursa je obuka učesnika o tome kako da se osigura da se rodna pitanja uključe i uzmu u obzir prilikom planiranja i implementacije Međunarodne razmjene mladih i kurseva obuke. Jugoistočna Evropa i naše organizacije članice konstantno održavaju visok standard kvaliteta, organizujući, implementirajući, ocjenjujući i osiguravajući djelotvorno praćenje aktivnosti, ali vjerujemo da je potrebno poboljšanje u vezi sa sviješću o rodnim pitanjima u ovom procesu. Ovaj kurs obuke, koji se održava u Azerbejdžanu, uključiće 36 aktivnih lead4rs aktivnih na međunarodnom nivou između 18 i 30 godina, iz cele Evrope i severne Afrike. Četiri trenera će voditi ovaj kurs koristeći metode neformalnog obrazovanja.

Više informacija: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/175689-YFE1-1-2010-1-PT-YOUTH-Y31TN