Započet proces izrade Omladinske politike Čelinac

Na inicijativu Udruženja mladih Čelinac, a odlukom načelnika Opštine Čelinac, započet je proces izrade najvažnijeg dokumenta za mlade na lokalnom nivou – omladinske politike. Formirana je radna grupa za izradu nacrta dokumenta Omladinska politika Opštine Čelinac čime je urađen prvi korak da ova opština dobije ključan dokument za mlade na lokalnom nivou. U radnu grupu...

Poziv za učešće u P.O.K.R.E.T.-u

Aktivan/na si u omladinskoj organizaciji, organizaciji za mlade, ili u nekoj drugoj organizaciji/instituciji koja radi sa mladima i za mlade?Želiš usvojiti nova znanja iz omladinskog organizovanja?Želiš se upoznati sa omladinskim radom i vještinama omladinskog/e radnika/ce?Želiš se upoznati sa drugima koji rade sa mladima i čuti njihova iskustva? Pozivamo te da uzmeš učešće u Programu osnaživanja...

Rebalansom budžeta više sredstava za projekte NVO sektora

Predstojećim rebalansom gradskog budžeta, biće izdvojeno više sredstava za realizaciju projekata organizacija civilnog društva koji se odnose na djecu, mlade i osobe starije životne dobi. Zaključak je ovo panel diskusije koja je održana drugog dana strateškog savjetovanja Gradske uprave u Tesliću. – Očekujem da ćemo kroz rebalans obezbijediti dodatna sredstva i da će NVO sektor...

Javni poziv za sufinansiranje projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade, iz Budžeta Grada Banja Luka u 2019. godini

Raspisuje se Javni poziv za prijavu projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade (u daljem tekstu: organizacije), koji će se sufinansirati iz Budžeta Grada Banja Luka u 2018. godini, u iznosu do 10.000,00 KM (slovima: deset hiljada KM), po projektu, iz sljedećih oblasti: Zapošljavanje mladih, Stambena politika za mlade, Obrazovanje, kultura i fizička kultura, Zdravlje i...

Javni poziv za sufinansiranje projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade

Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport raspisuje JAVNI POZIV za sufinansiranje projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade, iz Budžeta Grada Banja Luka u 2018. godini. Raspisuje se Javni poziv za prijavu projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade (u daljem tekstu: organizacije), koji će se sufinansirati iz Budžeta Grada Banja Luka u 2018. godini, u...

Usvojena Omladinska politika Grada Banja Luka 2018-2022

Skupština Grada Banja Luka usvojila je Omladinsku politiku Grada Banja Luka za period ‎2018-2022. Omladinska politika predstavlja strateški najznačajniji i najbitniji dokument koji se donosi na period od 5 godina, a s ciljem unapređenja i popravljanja situacije i položaja mladih ljudi u Banjaluci. Pisanje Omladinske politike Grada sastojalo se iz dvije faze. Prva faza podrazumjevala...

Scroll to top