Omladinski forum “Mladi za ODRŽIVI TURIZAM”

Naučno-istraživačko udruženje građana “Centar za socio-ekološki razvoj” (CESER), u partnerstvu sa Agencijom za razvoj i saradnju CEREBRA i Agencijom za razvoj poslovanja u turizmu Stratega, organizuje omladinski forum “Mladi za ODRŽIVI TURIZAM”, koji će biti održan u četvrtak, 27. juna 2019. godine u Banjoj Luci, s početkom u 11,00 časova.

Omladinski forum „Mladi za ODRŽIVI TURIZAM“ sastavna je aktivnost projekta “GREEN Banja Luka”, koji se realizuje u okviru gradske manifestacije “Proljeće u Banjaluci”, a uz podršku Grada Banja Luka.

Omladinski forum namenjen je društveno angažovanim mladim ljudima (18-30 godina starosti), a realizuje se sa namerom da se aktivni mladi involviraju u procese unapređenja turističkog sadržaja Banja Luke i okolnog područja, u skladu sa svojim društvenim angažmanom i uz uvažavanje načela održivog razvoja turizma.

Tokom foruma mladi će imati priliku da se upoznaju sa prirodnim i antropogenim turističkim potencijalom banjalučke regije, održivim turizmom i načinima kontrolisanog korišćenja životne sredine u kojoj se turizam odvija, kao i načinima aktivacije i korišćenja turističkog potencijala, kroz prezentovanje primera dobre prakse.

Izlagači na omladinskom forumu biće istaknuti stručnjaci iz onih oblasti koje će biti predmet diskusije, kao i nosioci segmenata turističkog sadržaja banjalučke regije.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na omladinskom forumu “Mladi za ODRŽIVI TURIZAM”, molimo Vas da se prijavite najkasnije do 25. juna 2019. godine do 13,00 časova, popunjavanjem onlajn forme na https://forms.gle/nFcN3cthgb5C1cJH8

BROJ UČESNIKA JE OGRANIČEN!

Za učesnike je obezbeđen ručak i osveženje tokom foruma. Organizatori ne snose troškove smeštaja i prevoza.

Preliminarnu agenda omladinskog foruma možete ovdje preuzeti.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju putem mejl adrese: niu.ceser@gmail.com

Scroll to top