Međunarodna ekspertska konferencija za mlade

U sklopu projekta “Program zadržavanja mladih u BiH – Opšta mobilizacija”, koji implementira PRONI Centar za omladinski razvoj zajedno sa partnerima UG Nešto Više, organizovana je Međunarodna ekspertska konferencija za mlade održana u Banjoj Luci od 14. – 17.12.2021. a čijem održavanju je Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA prisustvovala.

Konferencija se fokusirala na temu ostanka mladih ljudi u BiH, jer kako u pozivu za navedeni događaj ispred PRONI Centra za omladinski razvoj navode: “Loši demografski trendovi, loši trendovi nataliteta, opadanje zaposlenosti mladih, nekonkurentni sistem srednjeg i univerzitetskog obrazovanja i drugi parametri dovoljni su da pokažu da bi trebali raspravljati o službenim brojkama koje ne idu u prilog budućem ekonomskom planiranju i trendovima.”

Osmišljena je tako da se na osnovu dvodnevnog događaja bavila svim temama obrazovanja i zapošljavanja mladih kao ključnim parametrima odlaska mladih te je okupila eksperte na teme omladinskih politika, zapošljavanja i visokog obrazovanja iz različitih sektora kao što su privrednici, omladinske organizacije, vijeća mladih, međunarodne organizacije, medije, institucije itd.

Interaktivnost, studija slučaja i drugi alati bili su zaštitni znak konferencije međunarodnih i domaćih panelista.

Ispred Agencije za razvoj i saradnju CEREBRA prisustvovao je Miloš Blagojević.

#konferencija #eksperti #mladi #banjaluka #neštoviše #proniyouth #eubih #opštamobilizacija

Scroll to top