Prva P.O.K.R.E.T. radionica održana u Banjoj Luci

Program osnaživanja kompetencija kroz razvoj, edukaciju i trening, ukratko i simbolično nazvan P.O.K.R.E.T održan je danas u ekperimentalnoj fazi i formatu proširenog edukativnog sastanka članova naše Agencije.

Program je okupio petnaest članova i prijatelja naše Agnecije koji su na početku svog razvojnog puta i profesionalnog osposobljavanja u oblasti omladinskog aktivizma i organizovanja.

Program je kroz četiri sesije dao priliku okupljenima da čuju više o prilikama koje ih okružuju u svijetu programa za mlade na lokalnom, regionalnom i medjunarodnom nivou.

Pričalo se o informisanju mladih, procesu i učešću mladih u donošenju odluka, edukaciji, treninzima, seminarima, omladinskoj mobilnosti, konkretnim vještinama i načinima za ostvarenje ličnih ambicija.

Ovaj Program zamišljen je kao modularni, dugoročni projekat ličnog i profesionalnog usavršavanja mladih ljudi, te organizatori najavljuju nastavak niza edukativnih dogadjaja koji će imati za cilj da prošire mrežu kontakata i poznanstava medju mladima u gradu, uključi nove članove i pruži im priliku za praktičan rad, učešće i kreiranje sadržaja koje prepoznaju kao značajne.

Svi učesnici Programa dobili su Certifikate, sa sobom ponijeli odlične utiske, a neki od njih već su izrazili spremnost priključivanju našem timu.

Scroll to top