Omladinski kamp političke edukacije

Omladinski kamp političke edukacije pod nazivom “Nenasilni omladinski/građanski aktivizam” održan je na Igmanu, u period od 18 – 21. jula 2022. godine, a kroz koji je Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA imala udio vođenjem panel diskusije.

Navedeni kamp je bio sadržan u tri glavne tematike od kojih su to: politička kultura, izbori kao demokratsko pravo i demokratija u današnje vrijeme – izazovi i buduće mogućnosti.

Prvi dan obuhvatio je tematike poput političke pismenosti mladih i političke komunikacije u BiH, predstavljena je politička kultura drugih zemalja kroz primjer Velike Britanije te su kroz radionice predstavljeni problemi društva i mjesnih zajednica.

Naredni dan nastavio se na tematiku prethodnog kroz radionice posebnosti izbornog procesa u BiH, nenasilni građanski/omladinski aktivizam, simulaciju prvog dodira sa glasanjem, panel diskusijom umjerenom ka suočavanjem sa donosiocima odluka. Cjelokupan dan uokviren je projekcijom filma “Miss Representation” propraćene diskusijom.

Treći dan bio je posvećen tematici “Demokratija u današnje vrijeme –  izazovi i buduće mogućnosti” predočenih kroz kritike u lancu odgovornosti (medijska pismenost i politika), odnos mladih i demokratije te mladih i politike, zatim kroz konstataciju “Kad sloboda govora izgovara mržnju” i grupnu aktivnost u prirodi.

“Predstavili smo svoja lična iskustva u NVO sektoru, našim počecima i ono što trenutno radimo, šta nas to motiviše da se bavimo omladinskim radom i aktivizmom, te na koji način raditi na sebi i imati aktivnu ulogu u svojim lokalnim zajednicama i šire”, izjavio je Miloš Blagojević koji je u ime Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA Banja Luka bio jedan od panelista.

#wfd #omladinski #kamp #igman #nenasilni #građanski #aktivizam #paneldiskusija #politika #demokratija #mediji #mladi

Scroll to top