Čas omladinskog aktivizma sa učenicima Ekonomske škole u Banjoj Luci

Povodom završetka jednomjesečnog programa prakse za srednjoškolce Ekonomske škole iz Banjaluke u našoj organizaciji, u prostorijama ove škole upriličeno je predavanje naših predstavnika na temu omladinskog aktivizma. U toku jednog školskog časa učenici su saznali mnogo novih i korisnih informacija o omladinskom aktivizmu, volonterizmu i organizovanju te prilikama koje im svakodnevno stoje na raspolaganju ukoliko...

Scroll to top