Unaprjeđenje upravljanja različitošću i inkluzije u omladinskom radu

Prva faza projekta pod nazivom „Unaprjeđenje upravljanja različitošću i inkluzije u omladinskom radu“ održana je u Jermeniji, u periodu od 11. do 18. jula 2022. godine.

Projekat je okupio 35 omladinskih radnika iz 14 zemalja u Jermeniji da istraže različitost, inkluziju i borbu protiv diskriminacije.

Cilj istog ogleda se u pružanju podrške mladima, edukatorima i trenerima mladih iz država članica EU i susjednih partnera razvoju njihovih vještina upravljanja raznolikošću i učenja kako implementirati kulturu različitosti u svoje radno okruženje, te povećanje svijesti o različitosti u radu s mladim ljudima.

Završetkom datog treninga okončana je i prva faza projekta, a učesnike u predstojećem periodu očekuje implementacija lokalnih aktivnosti u svojim lokalnim zajednicama te seminar u Njemačkoj kojim će se data priča zaokružiti.

Azra Mehmedović, jedna od učesnica projekta delegiranih ispred Agencije za razvoj i saradnju CEREBRA, navodi da su u projekat uvedeni različitim team building i komunikacionim radionicama te da je naglasak uvijek bio da se učesnici “stave u nečije cipele” i iz druge perspektive posmatraju stvari.

“Isticane su i razvijane mnoge kompetencije, vještine i znanja korisna za inkluziju. Takođe, simulacija vlastitih radionica sa mladima uz nastojanje da inkluzija diverziteta bude na nivou, sa primjenom prethodno spomenutih kompetencija i vještina”, navodi Azra te dodaje da je kroz radionice, koje su bile interaktivnog sadržaja, imala priliku da proširi svoje vidike i spozna nove aspekte svoje ličnosti.

Cjelokupnu utisak Azra je predočila kroz naredne riječi: “Predivnih sedam dana koje ću sigurno pamtiti i zbog toga što se ova divna priča i ideja nastavlja. Implementacijom projekta u mojoj lokalnoj zajednici imaću priliku da znanje koje sam dobila na treningu prenesem u praksu, a u  oktobru predstavim naš projekat u Njemačkoj”.

Ispred Agencije za razdvoji i saradnju CEREBRA treningu su prisustvovale Azra Mehmedović i Hana Kustura, a dati trening su udruženim snagama organizovali Armenian Progressive Youth NGO (Jermenija) i Life Learning Development e.V. (Nemačka) u okviru programa Erazmus+ EU.

#cerebra #apy #lld #erasmus #armenia #gemany #različitost #inkluzija #diskriminacija

Scroll to top