Trenerski inkubator u Peckoj

Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA, uz podršku partnera Centra za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), organizovala je Trenerski inkubator u Peckoj, u periodu od 24 – 26. decembra 2021. godine.

Projekat “Trenerski inkubator” zamišljen je kao multi modularna obuka za mlade uzrasta od 15 do 25 godina koji će u timovima raditi na kreiranju i odabiru konkretnih akcija na lokalnom nivou te će istovremeno biti i njihovi koordinatori. Kroz čitav proces biće potpomognuti iskustvom mentora i trenera koji će im biti praktična podrška u procesu rada i implementacije ideja.

Radni dio obuhvatio je pregled dosadašnjih ideja i projekata, odabir aktivnosti, razradu i brainstorming te tematiku organizatorske i facilitatorske vještine. Iz navedenih aktivnosti proistekli su projektni prijedlozi koji će biti realizovani na lokalnom nivou tokom 2022. godine.

Posljednjeg dana održana je sesija od strane Bore Marića, iz organizacije GreenWays, u sklopu koje je predstavio rad organizacije, Visitor centar Pecku, aktivnosti koje su do sada uradili, inicijativu “Solarna Pecka” i naredne aktivnosti koje će raditi. Pored ostvarene saradnje, diskutovano je o potencijalnim budućim zajedničkim aktivnostima poput volontiranja i rada na mobilnošću mladih.

Pored radnog dijela, učesnici su iskoristili priliku za obilazak prirodne ljepote Pecke te izvora rijeke Sane.

Projekat je podržan je od strane Centra za ekonomski i ruralni razvoj – CERD u okviru projekta “Civilno društvo i ruralni razvoj” #CiSaRD, kojeg finansiraju We Effect i We Effect Europe.

#trenerskiinkubator #cerebra #cerd #greenways #pecka #CISARDS #WeEffect #WeEffectEurope #projekat #implementacija #ideja #saradnja

Scroll to top