Zagađenje vazduha i zemljišta

“Zagađenje vazduha i zemljišta sa fokusom na poljoprivrednu proizvodnju i korišćenje fosilnih goriva i osnovnu zaštitu vazduha i zemljišta” naziv je treninga kojem je prisustvovala Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA, održanom od 22. do 24. novembra na Jahorini.

Tokom samog treninga radilo se u pravcu razvijanja inicijative za kampanju “Doprinos ostvarivanju inicijative o nultoj degradaciji zemljišta” zajedno sa predavačima iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske i Federalnog zavoda za agropedologiju.

“Predavanja na ovom događaju su bila korisna jer su učesnici dobili informacije i znanja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, a poseban fokus je bio na sam proces testiranja zemljišta te obogaćivanja istog potrebnim mineralima. Upoznali smo se sa praktičnim primjerima uzimanja prosječnih uzoraka zemljišta u svrhu ispitivanja plodnosti i zagađenosti zemljišta”, izjavio je Miloš Blagojević, predstavnik Agencije za razvoj i saradnju CEREBRA.

Ovaj trening se sprovodi u okviru projekta GreenWorks – Zeleni radovi – uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta, kojeg impementira Centar za razvoj i podršku CRP u saradnji sa Centrom za ekonomski i ruralni razvoj – CERD  i Mrežom za ruralni razvoj u BiH – MRRBiH, finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u Bosni i Hercegovini 2019 – Podrška postojećim i novo-osnovanim mrežama organizacija civilnog društva u raznim oblastima.

#cerebra #trening #greenworks #jahorina #incijativa #kampanja #vazduh #zemljište #poljoprivreda #zagađenost

Scroll to top