Osnaživanje mladih i jačanje zapošljivosti

Razmjena u okviru dvogodišnjeg projekta “Osnaživanje mladih i jačanje zapošljivosti” održana je u Vrnjačkoj Banji, u periodu od 25. do 31. avgusta 2022.

Navedeni projekat je sufinansiran Erasmus+ Programom (Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih) za period od dvije godine, od januara 2022. godine do kraja 2024. godine.

Projekat se fokusira na uspostavljanje veze između relevantnih sektora i zajedničkog rada na povećanju zaposlenosti i zapošljivosti mladih, kreiranju usluga i mehanizama koji podstiču nivo lokalne aktivnosti za zapošljavanje i zapošljivost mladih.

Cilj ovog dvogodišnjeg projekta ogleda se u jačanju vještina i kompetencija omladinskih radnika, mladih i ranjivih grupa kako bi se povećala zapošljivost mladih te njihova uključenost u demokratski život.

Učesnici su tokom navedene razmjene imali mogućnost da posjete Manastiru Žiču, Manastir Studenicu, Niš te Sokobanju.

Svoja iskustva u radu sa mladima i njihovom zapošljavanju podijelili su PerKonto, Ramin d.o.o. te Turistička organizacija Vrnjačka Banja, a partnerske organizacije su imale priliku da prenesu svoja iskustva o načinu uključivanja mladih u rad lokalne zajednice te njihovog osnaživanja. Cjelokupnu tematiku zaokružila je i vježba intervjua za posao.

Ispred Agencije za razvoj i saradnju CEREBRA, razmjeni su prisustvovali: Predrag Gajanović, Jelena Radetić, Aladin Muranović, Milica Latinović, Salih Jamaković, Mia Kremenović, Marko Trninić, Katarina Borojević, Luka Ugren i Mihajlo Pašić.

#vrnjačka #banja #mladi #zapošljavanje #osnaživanje #posao

Scroll to top