Održana obuka „Kancelarijsko poslovanje i administrativno upravljanje“

U prostorijama Agencije za razvoj i saradnju CEREBRA Banja Luka, u periodu avgust/ septembar 2021. održana je obuka za osam mladih na temu „Kancelarijsko poslovanje i administrativno upravljanje “, tokom koje je učesnicima omogućena prilika da se upoznaju sa aktivnostima neophodnim za uspješno poslovanje i rad u poslovnim subjektima.

Cilj obuke ogledao se u primjeni teorijskog dijela na licu mjesta, kroz koju su mladi stekli određenu vrstu poslovnog i volonterskog iskustva i novog znanja.

Učesnici su tokom obuke imali priliku da se upoznaju sa pravilnim organizovanjem radnog vremena i prostora u kancelarijskom poslovanju, kao i sa pravilnim kretanjem i evidencijom dokumenata, vođenjem poslovnih knjiga, pravilnim čuvanjem i upotrebom pečata, organizovanje sastanaka i drugih aktivnosti. 

Edukatori ove obuke bili su Vanja Ilić, direktorica CDMPL-a (Centra za djecu, mlade i porodicu) i Miloš Grujić, direktor PREF-a (Penzijski rezervni fond Republike Srpske).

Obuka je podržana kroz projekat „Generacija C“, a koji je podržan od strane Omladinske banke BiH i Fondacije Mozaik.

#obuka #kancelarijskoposlovanje #evidencija #vođenje #dokumenti #mozaik #omladinskabanka

Scroll to top