Seminar: Izgradnja tima i interno komuniciranje

Za uspjeh jednog preduzeća ili institucije, kao i projekta, važan je dobar i kvalitetan tim. Za kreiranje dobrog tima potrebno je ostvariti dobru komunikaciju unutar istog. Na koji način komunicirati unutar organizaciji i kako napraviti kvalitetan tim možete naučiti na seminaru “Izgradnja tima i interno komuniciranje” koji organizuju Agencija za razvoj i saradnju Cerebra Banja...

Seminar: Javni nastup i govor pred publikom

Koliko javni nastup može biti stresan, znaju svi koji su imali bilo kakav susret sa javnim nastupom i govorom pred publikom. Šta je sve javni nastup, koliko je pripreme potrebno za jedan javni nastup, na koji način se najkvalitetnije i najbolje pripremiti i kako postići željeni efekat, možete da naučite na seminaru pod nazivom „Javni...

Radionica: Uvod u odnose sa javnošću

Savremeno poslovanje, ali i bilo koji drugi vid aktivizma i rada je nezamisliv bez dobro isplaniranih i kvalitetno odrađenih odnosa s javnošću. Na jednodnevnoj radionici “Uvod u odnose s javnošću”, koja će se održati od 9.30 do 17 časova u petak, 11. oktobra 2019. godine u Domu omladine Banja Luka, polaznici će biti upoznati sa...

Scroll to top