Seminar: Organizacija specijalnih događaja

Mnogi od nas su posmatrali događaj, većina je na nekima i učestvovala, ali samo malobrojni su ih organizovali. Organizator događaja mora osigurati nesmetan tok događaja, mora svesti rizike na najmanju moguću mjeru i maksimalno povećati zadovoljstvo prisutnih. Šta sve spada u specijalne događaje, koje zahtjeve treba ispoštovati, na koji način se pripremiti i kako smanjiti...

Radionica: Pisanje saopštenja za javnost

Saopštenja za javnost su jedan od najčešćih oblika prenošenja informacija putem medija. Ono je i dalje glavno oruđe u odnosima sa medijima. Saopštenje mora da sadrži vijest, nešto bitno, novo i značajno, a prije svega da bude zanimljivo za medije. Kako napisati saopštenje, kakva struktura treba da bude i kako ga plasirati, saznaćete ukoliko se...

Seminar: Javni nastup i govor pred publikom

Koliko javni nastup može biti stresan, znaju svi koji su imali bilo kakav susret sa javnim nastupom i govorom pred publikom. Šta je sve javni nastup, koliko je pripreme potrebno za jedan javni nastup, na koji način se najkvalitetnije i najbolje pripremiti i kako postići željeni efekat, možete da naučite na seminaru pod nazivom „Javni...

Radionica: Uvod u odnose sa javnošću

Savremeno poslovanje, ali i bilo koji drugi vid aktivizma i rada je nezamisliv bez dobro isplaniranih i kvalitetno odrađenih odnosa s javnošću. Na jednodnevnoj radionici “Uvod u odnose s javnošću”, koja će se održati od 9.30 do 17 časova u petak, 11. oktobra 2019. godine u Domu omladine Banja Luka, polaznici će biti upoznati sa...

Prva P.O.K.R.E.T. radionica održana u Banjoj Luci

Program osnaživanja kompetencija kroz razvoj, edukaciju i trening, ukratko i simbolično nazvan P.O.K.R.E.T održan je danas u ekperimentalnoj fazi i formatu proširenog edukativnog sastanka članova naše Agencije. Program je okupio petnaest članova i prijatelja naše Agnecije koji su na početku svog razvojnog puta i profesionalnog osposobljavanja u oblasti omladinskog aktivizma i organizovanja. Program je kroz...

Banja Luka: P.O.K.R.E.T. radionica

Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA Banja Luka uz podršku Grada Banja Luka organizuje P.O.K.R.E.T. radionicu, koja će se održati od 10 do 15 časova u utorak, 16. jula 2019. godine u Domu omladine Banja Luka. Cilj radionice je pružiti učesnicima znanja iz oblasti omladinskog organizovanja i omladinske politke, učešću i informisanju mladih na lokalnom...

Obuka: Osnove digitalnog marketinga

Digitalni marketing za omladinski i NVO sektor Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA Banja Luka organizuje dvodnevnu obuku iz osnova digitalnog marketinga, koja će se održati od 9 do 16 časova u subotu i nedjelju, 15. i 16. juna 2019. godine u Domu omladine Banja Luka. Cilj obuke je pružiti učesnicima znanja iz oblasti digitalnog...

Scroll to top