REINOUT VOS: Mir je glavna poruka Dana Evrope!

Gost najnovijeg, prazničnog izdanja online događaja ,,Kafa sa…” bio je nizozemski ambasador u Bosni i Hercegovini, nj.e. Reinout Vos!

Gostujući na našem događaju, ambasador Vos imao je priliku da se upozna sa mladima iz raznih dijelova BiH, razmijeni mišljenja i iskustva u dosadašnjem radu ali i podijeli lične impresije o našoj zemlji.

“Bosna i Hercegovina je zemlja velikih ,,učenika” ali i velikih mogućnosti. To možemo da vidimo upravo kroz vašu dijasporu koja je velikim dijelom prisutna u zemljama Evropske Unije”, kaže ambasador Vos.

On ističe da su znanje, posvećenost, elan ali i volja za rad, učenje i usavršavanje karakteristike koje krase naše ljude koji borave na privremenom radu i u njegovoj zemlji. Napominje da je, imajući to u vidu, nelogično da upravo ovdje u BiH toliko prilika prost.

“Da bi ljudi ostajali ovdje i ulagali u svoju budućnost na ovim prostorima neophodno im je osigurati slobodu i sigurnost. To je nešto što aktuelni sistem ne nudi građanima zbog čega se društvo suočava sa problemom odliva stanovništva”, ističe naš gost.

Govoreći o posljedicama pandemije svakako kaže da će one biti itekako osjetljive najviše u ekonomskom smislu, ali da će u budućnosti prilike za mobilnost i putovanje biti daleko ograničenije.

“Nizozemska je ulagala u BiH najviše neposredno nakon rata, ali i dalje ulažemo kroz pomoć Evropske Unije čija smo članica i čijim fondovima doprinose i naši građani. Oblasti u kojim direktno nastojimo da pomognemo u BiH su vladavina prava, pitanje manjina, omladinski radnici i razvoj kapaciteta mladih ljudi”, kaže naš sagovornik.

Nevladin sektor mora da kreira prostor, zadrži prostor i ostane nezavisan!

Reinout Vos

Kada su u pitanju evrointegracije naše zemlje, ambasador ističe da su preporuke jasne i date u vidu izvještaja koje sačinjavaju nadležna tijela Evropske Unije te da je potrebno samo da ,,uradimo našu domaću zadaću” kako bi proces pridruživanja bio brži i produktivniji.

“Vi ste dio Evrope, geografski kao kontinenta ali i kulturološki, imate evropski mentalitet i svi pripadamo velikoj evropskoj porodici. Evropska Unija ne može biti kompletna bez Zapadnog Balkana i u njenom je interesu proširenje koje će se desiti prije ili kasnije” kaže on.

Ambasador na kraju poručuje da je Evropa, Evropska Unija najuspješniji mirovni projekat u ikstoriji čovječanstva.

Osnovna poruka Evrope je mir, koliko god to paušalno zvuči ali je zaista tako. Evropa je mir!

Reinout Vos

Scroll to top