CEREBRA dobila dvoje pripravnika

Maja Čeko i Milena Matić nove su pripravnice naše organizacije! Maja i Milena će u narednih pola godine raditi na poslovima koordinatora za informisanje i upravljanje sadržajem prvog gradskog informativnog portala za mlade www.mladibl.com.

Program obavljanja pripravničkog angažmana podržan je kroz projekat Your Job koji u BiH realizuje Caritas BiH uz podršku Austrijske razvojne agencije i Caritas Austrija.

Cilj projekta je povećanje prilika za zapošljavane mladih kroz otvaranje savjetovališta za mlade u Mostaru i Banjoj Luci, radionice profesionalne orijentacije, obuke za aktivno traženje posla, organizaciju seminara za jačanje vještina mladih, programe podrške za stručno osposobljavanje i obrazovanje odraslih, pripravničke programe, inkubatore poslovnih ideja i grantove za pokretanje socijalnih preduzeća.

Projekat “Your Job” je regioonalni projekat koji se pored Bosne i Hercegovine provodi istovremeno i u Srbiji, Albaniji i Kosovu* kroz mrežu Caritasovih organizacija.

Scroll to top