Poziv za učešće u projektu “You Can, Youth Can”

  • Aktivan/na si u omladinskoj organizaciji, organizaciji za mlade, ili u nekoj drugoj organizaciji/instituciji koja radi sa mladima i za mlade?
  • Želiš usvojiti nova znanja iz omladinskog organizovanja?
  • Želiš se upoznati sa omladinskim radom i vještinama omladinskog/e radnika/ce?
  • Želiš se upoznati sa drugima koji rade sa mladima i čuti njihova iskustva?
  • Dolaziš iz Banja Luke, Čelinca, Sprca, Kotor Varoša i Kneževa?

Pozivamo te da uzmeš učešće u projektu “You Can, Youth Can: Community Fosuced Youth Leadership” koji za cilj ima osnaživanje mladih liderskim vještinama u svrhu njihovog aktivnog uključivanja u lokalnim zajednicama.

Tokom projekta mladima okupljenim oko lokalnih omladinskih centara će biti pružena obuka izgradnje kapaciteta i liderskih vještina. Istovremeno će se raditi na jačanju unutrašnjih kapaciteta omladinskih centara i osnaživanju njihovuih uloga i aktivnosti u lokalnim zajednicama, posebno povezanih sa izradom ili implementacijom lokalnih omladinskih politika.

U projektu učestvuju Omladinski centar “Magija” iz Kneževa, Omladinski centar “Peta strana svijeta” iz Kotor Varoša, Omladinski centar “Mogu” iz Čelinca, Omladinski centar “CEZAR” iz Srpca, te naša organizacija koja svoje aktivnosti sprovodi u Domu omladine Banja Luka.

Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA Banja Luka u sklopu ovog projekta organizuje obuku za mlade koja se sastoji od četiri dvodnevna modula/treninga i praktičnog rada. Oblasti na kojima ćemo raditi su: omladinsko organizovanje, omladinski rad, informisanje i participacija mladih, omladinska politika, komunikacija, saradnja sa medijima, odnosi sa javnošću, timski rad i liderstvo, tijela za mlade, mobilnost mladih, međunarodna saradnja, i dr.

Obuka je namijenjena svima koji žele unaprijediti svoje vještine i znanje iz omladinskog organizovanja, postati aktivniji u svojim omladinskim organizacijama i doprinijeti razvoju omladinskog sektora i omladinskog rada u Banjoj Luci.

Moduli će biti održani u periodu od decembra 2019. godine do aprila 2020. godine.

Metodologija rada sa učesnicima: neformalno obrazovanje, a neke od metoda rada sa učesnicima će biti interaktivni rad, razmjena iskustava, grupni rad, radionice i vježbe, digitalni alati, simulacije, debate, kvizovi i igre, team building aktivnosti, i dr.

Pored obuke, učesnici će imati priliku da organizuju aktivnosti u omladinskim centrima u onim opštinama/gradovima iz kojih dolaze.

Prijavite se možete putem online forme: https://forms.gle/M8djxDkaYRt7jvFM8  najkasnije do 22. decembra 2019. godine do 23:59.

Broj učesnika/ca je ograničen. Odabrani učesnici/ce će biti obaviješteni o učešću putem e-maila.

Za učesnike/ce je obezbijeđen radni materijal, osvježenje i ishrana tokom obuke.

Po završetku obuke, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju obuke.

Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju putem email adrese: ik.cerebra@gmail.com

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Scroll to top