Počeo projekat “You Can, Youth Can”

Ponosno javljamo da je počeo sa realizacijom projekat “You Can, Youth Can: Community Fosuced Youth Leadership” koji za cilj ima osnaživanje mladih liderskim vještinama u svrhu njihovog aktivnog uključivanja u lokalnim zajednicama.

Novi projekat Cerebre startovao je fokus grupama na temu aktivizma mladih, na kojem su učestvovali mladi iz Kneževa, Kotor Varoša, Čelinca, Srpca i Banja Luke.

Zajedno sa mladim ljudima razgovarali smo o aktivizmu i participaciji mladih, oblicima podrške, prepoznavanju potreba mladih ljudi, te o uklanjanju barijera za aktivno učešće. Takođe, jedna od tema bila je odnos mladih prema participaciji u donošenju odluka, šta su uzroci i žašto mladi nisu aktivniji u procesima donošenja odluka, te koje sve benefite i koristi mogu imati od omladinskog aktivizma.

Nakon fokus grupa organizovane su radionice na temu Prevencija nasilja među mladima, na kojima se razgovaralo o omladinskom radu i neformalnoj edukaciji kao jednim od metoda prevencije nasilja.

Projekat će trajati narednih šest mjeseci, a naredne aktivnosti koje nas očekuju su 4 dvodnevna trening modula koja će se jednom mjesečnom održavati u prostorijama omladinskih centara koji učestvuju u ovom projektu.

U projektu učestvuju Omladinski centar “Magija” iz Kneževa, Omladinski centar “Peta strana svijeta” iz Kotor Varoša, Omladinski centar “Mogu” iz Čelinca, Omladinski centar “CEZAR” iz Srpca, te naša organizacija koja svoje aktivnosti sprovodi u Domu omladine Banja Luka.

Tokom projekta mladima okupljenim oko lokalnih omladinskih centara će biti pružena obuka izgradnje kapaciteta i liderskih vještina. Istovremeno će se raditi na jačanju unutrašnjih kapaciteta omladinskih centara i osnaživanju njihovuih uloga i aktivnosti u lokalnim zajednicama, posebno povezanih sa izradom ili implementacijom lokalnih omladinskih politika.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Scroll to top