Poziv za učešće u P.O.K.R.E.T.-u

Aktivan/na si u omladinskoj organizaciji, organizaciji za mlade, ili u nekoj drugoj organizaciji/instituciji koja radi sa mladima i za mlade?
Želiš usvojiti nova znanja iz omladinskog organizovanja?
Želiš se upoznati sa omladinskim radom i vještinama omladinskog/e radnika/ce?
Želiš se upoznati sa drugima koji rade sa mladima i čuti njihova iskustva?

Pozivamo te da uzmeš učešće u Programu osnaživanja kompetencija kroz razvoj, edukaciju i trening (P.O.K.R.E.T.)!

Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA Banja Luka organizuje obuku za mlade koja se sastoji od tri dvodnevna modula/treninga i praktičnog rada. Oblasti na kojima ćemo raditi su: omladinsko organizovanje, omladinski rad, informisanje i participacija mladih, omladinska politika, komunikacija, saradnja sa medijima, odnosi sa javnošću, timski rad i liderstvo, tijela za mlade, mobilnost mladih, međunarodna saradnja, i dr.

Obuka je namijenjena svima koji žele unaprijediti svoje vještine i znanje iz omladinskog organizovanja, postati aktivniji u svojim omladinskim organizacijama i doprinijeti razvoju omladinskog sektora i omladinskog rada u Banjoj Luci.

Plan održavanja modula:

  • Prvi modul: 18-19. oktobar 2019. godine
  • Drugi modul: 8-9. novembar 2019. godine
  • Treći modul: 22-23. novembar 2019. godine

Svi moduli traju po dva dana, i održavaće se petkom (od 13 do 19 časova) i subotom (od 9 do 17 časova).
Organizator zadržava pravo izmjene termina, a o eventualnim izmjenama učesnici/ce će na vrijeme biti informisani.

Metodologija rada sa učesnicima: neformalno obrazovanje, a neke od metoda rada sa učesnicima će biti interaktivni rad, razmjena iskustava, grupni rad, radionice i vježbe, digitalni alati, simulacije, debate, kvizovi i igre, team building aktivnosti, i dr.

Pored obuke, učesnici će učestvovati u izradi publikacije za mlade, koja će sadržavati informacije za mlade iz oblasti omladinskog organizovanja, informisanja i učešća mladih na lokalnom nivou, omladinskog rada i omladinske politike, kao i mobilnosti mladih. Cilj publikacije je da mlade informišu o najvažnijim segmentima i informacijama za mlade, kako bismo podstakli veći broj mladih da se informišu iz pravih izvora, da se aktivno uključe u omladinski sektor i da se aktivno uključe u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

Prijavite se možete putem online forme: https://forms.gle/gzX8z2rRAxczDi5E6 najkasnije do 16. oktobra 2019. godine do 20 časova.

Za učesnike/ce je obezbijeđen radni materijal, osvježenje i ishrana tokom obuke. Organizator ne snosi troškove smještaja i puta.

Broj učesnika/ca je ograničen. Odabrani učesnici/ce će biti obaviješteni o učešću putem e-maila.

Po završetku obuke (nakon trećeg modula), učesnici dobijaju certifikate o pohađanju programa.

Obuka se organizuje u sklopu projekta “P.O.K.R.E.T. – Program osnaživanja kompentacija kroz razvoj, edukaciju i trening” koji podržava i sufinansira Grad Banja Luka. Cilj projekta je osnaživanje kompetencija mladih i jačanje kapaciteta organizacija iz kojih dolaze.

Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju putem email adrese: ik.cerebra@gmail.com

POKRENI SE!

Scroll to top