Javni poziv za sufinansiranje projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade, iz Budžeta Grada Banja Luka u 2019. godini

Raspisuje se Javni poziv za prijavu projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade (u daljem tekstu: organizacije), koji će se sufinansirati iz Budžeta Grada Banja Luka u 2018. godini, u iznosu do 10.000,00 KM (slovima: deset hiljada KM), po projektu, iz sljedećih oblasti:

 1. Zapošljavanje mladih,
 2. Stambena politika za mlade,
 3. Obrazovanje, kultura i fizička kultura,
 4. Zdravlje i socijalna politika za mlade,
 5. Informisanje mladih,
 6. Ravnopravnost polova,
 7. Mobilnost, omladinski rad i organizovanje,
 8. Borba protiv nasilja i kriminaliteta,
 9. Korištenje slobodnog vremena i participacija u društvu,
 10. Zaštita životne sredine i mladi,
 11. Osobe sa invaliditetom u Banjoj Luci,
 12. Natalitetna politika i ostanak mladih u Banjoj Luci.

Strateški ciljevi i pravci po navedenim oblastima definisani su u dokumentu „Omladinska politika Grada Banja Luka, za period 2018-2022. godina“ (u daljem tekstu: OPBL).

Više informacija na sljedećoj stranici: Grad Banja Luka – Javni poziv

Dokumenti:

Scroll to top