E.Kon 2022

Predstavnici Agencije za razvoj i saradnju CEREBRA učestvovali su na drugoj ekološkoj konferenciji mladih „e.Kon 2022“, održanoj 21. aprila 2022. godine u Laktašima.

Prethodne godine, 24. aprila, usvojena je Ekološka inicijativa mladih (Bardača inicijativa) kojom su težnje bile usmjerene ka osiguranju većeg učešća mladih u zaštiti životne sredine i u donošenju odluka u oblasti ekologije.

Bardača inicijativom preuzeta je obaveza kreiranja i donošenja Ekološke deklaracije mladih što je tokom ovogodišnje konferencije, aktivnim učešćem predstavnika omladinskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, i realizovano.

“Ovom Deklaracijom kao mladi ljudi želimo da se nametnemo kao jedan od ključnih aktera u zaštiti životne sredine u Bosni i Hercegovini, pošto je naše pravo i obaveza da odlučujemo o vlastitoj sudbini i kako bismo svojoj djeci ostavili planetu Zemlju u boljem stanju od onoga u kojem smo je zatekli.”

Navedenoj konferenciji, ispred Agencije za razvoj i saradnju CEREBRA, prisustvovale su: Dragana Despić, Lana Dotlić i Sara Kasalović.

Konferencija “e.Kon 2022” provodi se u okviru “CiSaRD” projekta kojeg finansira We Effect i We Effect Europe i projekta “Misli o prirodi” kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansira Švedska.

#ekon2022 #cerd #weeffect #deklaracija #mladi #bih

Scroll to top