Priprema omladinskih radnika za digitalni omladinski rad

Na treningu “Zajedno možemo” održanom u Italiji, u period od 06 – 12. decembra 2021. godine, Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA bila je partnerska organizacija.

Iako su se mogućnosti obrazovanja koje su dostupne mladima povećale, socijalna inkluzija nije mogla da održi isti tempo.

Sa pandemijom koronavirusa koja je zahvatila cijeli svijet, svijet ulazi u proces veoma radikalnih promjena. Osim zdravstvenih posljedica, ekonomske posljedice su bile teške za milijarde ljudi. Kao u mnogim događajima u svijetu, ljudi sa manjim mogućnostima su posebno pogođeni ovom pandemijom, kako u zdravstvenom tako i u ekonomskom smislu. Dakle, potreba za njihovim uključivanjem u društvo nikada nije bila veća. To utiče i na uspjeh evropskih projekata usljed smanjenog broja budućih putovanja.

„Zajedno možemo“ je trening koji okuplja omladinske radnike, trenere, omladinske lidere i menadžere projekata kako bi ih opremio inkluzivnim metodama neformalnog obrazovanja, motivisao da osmisle obrazovne aktivnosti za izgradnju mirnije Evrope kroz obraćanje mladima sa manje mogućnosti.

Treningom pokriveni alati, metode i teme bili su: socijalna inkluzija, meke vještine, interkulturalni dijalog, svjesnost, neformalno obrazovanje, digitalne vještine i alati, stvaranje sedmice svijesti, facilitacija i kreiranje brošure.

Kao očekivani rezultati treninga postavljeni su:

– Razvoj prakse i alata koji će biti prikupljeni u onlajn brošuri o borbi protiv diskriminacije, digitalnim alatima i svjesnosti.

– Facilitacija i uticaj na srednjoškolce/studente kao lokalna akcija.

– Uspostavljanje novih saradnji između partnera.

– Ostvariti pun potencijal omladinskog rada i omladinskih centara kao sredstva inkluzije.

– Podsticati međusektorski pristup za rješavanje isključenosti u oblastima kao što su obrazovanje i zapošljavanje.

– Podrška aktivnom građanstvu, socijalnoj inkluziji i solidarnosti svih mladih ljudi.

– Podrška razvoju interkulturalne svijesti i borbe protiv predrasuda.

– Podrška informisanju i edukaciji mladih o njihovim pravima.

– Kreiranje nedelje podizanja svijesti kako bi se doprlo do mladih ljudi sa manje mogućnosti.

– Planiranje događaja za širenje (prenos znanja, lokalne akcije, onlajn deljenje) kako bi se doseglo do najmanje 50.000 ljudi.

Ispred Agencije za razvoj i saradnju CEREBRA, treningu “Zajedno možemo”, prisustvovali su: Miloš Blagojević, Miloš Kovačević i Lazar Gajić.


#trening #italija #ipisa #acli #zajednomožemo #socijalnainkluzija #mekevještine #interkulturalnidijalog #svijest #nfe #digitalno #alati #vještine

Scroll to top