Završena 39. YEU Konvencija

Kao članica mreže, Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA bila je dio YEU konvencije pod nazivom „Disconnections. Take your power back“ održane u Grčkoj, u periodu od 20 – 27. novembra 2021. godine.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), istraživanja pokazuju da 50% svih mentalnih bolesti počinju u dobi od 14 godina, a 75%  počinju u dobi od 24 godine. Procjenjuje se da u svijetu 10-20% mladih ljudi doživi poremećaje mentalnog zdravlja. WHO ističe da šira upotreba internetskih tehnologija, iako nesumljivo donosi mnoge prednosti, može donijeti i dodatne pritiske, budući da povezanost sa virtualnim mrežama raste u bilo koje doba dana i noći.

Glavna ideja projekta bila je dvostruka. Odnosno, podržati mlade radnike/trenere/facilitatore/organizatore međunarodnih i domaćih aktivnosti rada sa mladima u održavanju i poboljšanju cjelokupne dobrobiti (briga o sebi, prevencija sagorjevanja i njegovanje pozitivnog stava razmišljanja) i istovremeno ih opremiti širokim sprektrom atraktivnih, interaktivnih, dinamičnih svjesnih metoda koje su pogodne za rad sa mladima kako bi ih osnažili da vole sebe onakvima kakvi jesu i brinu o sebi i jedni o drugima.

Ciljevi Konvencije ogledali su se u:

  • uvođenju i istraživanju načela mentalnog zdravlja i dobrobiti (uključujući energiju, fokus, otpornost, samosvijest) među omladinskim radnicima iz različitih konteksta (geografskih, kulturnih itd.) i uključiti ih u svoje lokalne i međunarodne prakse rada sa mladima
  • poboljšanju vještina i znanja omladinskih radnika kako bi bili učinkovitiji, prilagodljiviji i odgovorniji na probleme u radu s mladima u nepovoljnim situacijama, kao i ličnim životima te
  • prilagođavanju alata, pristupa, metoda vezanih uz rad s mladima na temelju različitih iskustava, konteksta i praksi.

Ispred Agencije za razvoj i saradnju CEREBRA prisustvovale su Lana Dotlić i Sara Kasalović.

#disconnections #convention #39 #powerback #YEU #Greece #family

Scroll to top