Osma konferencija omladinskog rada – KORA 8

Agencija za razvoj i sradnju CEREBRA prisustvovala je dvodnevnom održavanju osme po redu konferencije omladinskog rada, realizovane u periodu 25 – 26. novembra 2021. godine u banjalučkom Domu omladine.

Konferencije omladinskog rada se organizuju jednom godišnje, a sve sa ciljem jačanja omladinskih sektor u BiH, a posebno koncept omladinskog rada. Svaka od konferencija se bavi temama koje su aktuelne u tom periodu i ima različitu ciljnu grupu u zavisnosti od rezultata koji se žele postići.

Teme ovogodišnje KORE bile su profesionalizacija omladinskih radnika, promocija zdravih životnih stilova u doba pandemije, sigurnost mladih na internetu sa fokusom na uticaj interneta na devijantno i nasilno ponašanje i digitalizacija tehničkih aspekata omladinskog rada.

Prvi dan održavanje obilježilo je simbolično puštanje narandžastih balona, kojim su aktivisti omladinskih organizacija podržali borbu protiv nasilja nad ženama.

Glavni cilj ogledao se u slanju poruke o pravcu kojim mladi treba da se kreću. Zaključci koji su tokom Konferencije doneseni biće upućeni Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske, kako bi se isti uvrstili u Omladinsku politiku Republike Srpske.

Konferenciju omladinskog rada organizovali su NVO „M.O.C.A.R.T Republike Srpske – Mreža omladinskih centara za animiranje, razvoj i trenig“ i „Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice, kao sekratrijat Mreže.

#kora8 #konferencija #omladinskirad #omladinskapolitika

Scroll to top