Domaći zakonski okvir, međunarodne (EU) direktive i obaveze BiH po pitanju okoliša sa naglaskom na zaštitu zraka i zemljišta

Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA učestvovala je na treningu “Domaći zakonski okvir, međunarodne (EU) direktive i obaveze BiH po pitanju okoliša sa naglaskom na zaštitu zraka i zemljišta” koji je održan na Vlašiću, u periodu od 15 – 17. novembra 2021. godine.

Navedeni trening održan je kao jedan u nizu treninga u okviru sprovođenja projekta „GreenWorks – Zeleni radovi – uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta“ koji traje u periodu 2021 – 2023. godine, a koji realizuje Centar za razvoj i podršku CRP Tuzla.

Prvi dan obuhvatio je pitanje pravnog okvira, važnost obrasca EU za BiH te načina približavanja BiH prema EU. Takođe, obuhvaćena je tematika zaštite zraka i tla u kontekstu međunarodnih ugovora, okvirne konvencije o klimatskim promjenama i nacionalnih planova o provođenju konvencije te prezentovane mogućnosti učešća OCD u postupku usvajanja pravnih akata, ali i njegovoj ulozi u procesima implementacije politike.

Tema drugog dana odnosila se na uloga OCD u pripremi planova, programa, pojedinih projekata, načina uticaja na kvaitetnu zaštitu zraka i tla kroz rad na procjeni uticaja – strateška procjena na okolinu (SEA).

Miloš Blagojević, učesnik ispred Agencije za razvoj i saradnju CEREBRA, ističe da je zaštita životne sredine, sa fokusom na zaštitu vazduha i zemlje, jedan od prioriteta u radu ne samo organizacija civilnog društva, već da to mora biti priorite države i njenih institucija.

“Trening je služio da se upoznamo gde se nalazimo na putu zaštite životne sredine i šta je sve urađeno po ovom pitanju. Najviše se razgovaralo o mogućnostima učešća organizacija civilnog društva u postupku usvajanja pravnih akata i procesima provođenja politika te šta, kako i na koji način OCD mogu uticati na kvalitetnu zaštitu vazduha i zemlje, odnosno na zaštitu životne sredine uopšte. Saradnja organizacija je veoma bitna u ovome i mislim da se kroz GreenWorks mrežu može puno toga učiniti”, navodi Miloš.

#greenworks #centarzarazvojipodršku #CRP #trening #zaštitaživotnesredine #zaštitazrakaitla #održivirazvoj #klimatskepromjene #resursi #Vlašić #EU  

Scroll to top