Diskusije između mladih i medija

“Mladi i mediji – Reconnect!” naziv je foruma koji je održan u petak 22. oktobra 2021. godine u prostorijama Hotela Bosna na kojem je Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA uzela učešće, a koji organizuje Media centar i Ja bih EU. 

Forum se istovremeno održavao u Banja Luci i Sarajevu, a njegovo odvijanje prenosilo se video linkom.  

Mladi iz Bosne i Hercegovine u velikom broju ne prate tradicionalne medije, nisu zadovoljni sadržajem koji oni nude, te takav sadržaj traže na internetu i društvenim mrežama. Tradicionalni mediji u BiH, sa druge strane, zbog nedostatka sredstava ne ulažu u kapacitete za specijalizirane sadržaje za mlade i strateški ne planiraju kako privući mladu publiku.

Cilj foruma bio je pokretanje diskusije između mladih i medija o tome kakve su potrebe, navike i stavovi  mladih za medijskim sadržajem, te kako mediji mogu prilagoditi društveno-relevantan sadržaj i privući mlađu publiku. Publika su bili mladi, predstavnici omladinskih organizacija i medija.

“Drago nam je što smo imali priliku da učestvujemo na ovom događaju i samim tim se upoznamo sa omladinskim medijima i primjerima dobre prakse. Razmjena iskustava u ovoj oblasti je veoma važna, jer morate pratiti trendove i biti u korak sa potrebama i zahtjevima mladih ljudi. U novembru će dvije godine kako postoji portal mladibl.com koji vodi naša organizacija i učešćem naših predstavnika na ovom forumu dobili smo nove uvide oko kreiranja medijskog sadržaja za mlade. Želimo da naš portal, pored informativnog karaktera, ima i medijski karakter, da počnemo kreirati više sadržaja za mlade, i na taj način odgovoriti na njihove potrebe, a i omladinski rad i aktivizam predstaviti u najboljem svjetlu”, navodi Miloš Blagojević, jedan od učesnika foruma ispred Agencije za razvoj i saradnju CEREBRA.

„Mladi za bolje medije” projekat koji finansira Evropska unija, a provode Ja bih EU i Media centar, nastoji da uspostavi vezu mladih i medija, razvijajući inovativni pristup jačanju nezavisnih medija u Bosni i Hercegovini i poticanjem aktivizma mladih u podršci medijima i u kreiranju medijskih sadržaja. Stoga je jedna od ključnih aktivnosti projekta povezivanje mladih sa novinarima, urednicima i uspostavljanje platforme koja će im omogućiti da sarađuju, uče jedni od drugih i razmjenjuju ideje o tome kako kreirati sadržaj koji će privući mladu čitalačku publiku, gledaoce i slušaoce.

#mladi #mediji #diskusija #forum

Scroll to top