Nove mogućnosti i prilike kao proizvod saradnje

Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA i Omladinski klub Teslić održali su sastanak u petak, 08. oktobra 2021. godine, u prostorijama opštine Teslić.  

Razmatrane su mogućnosti dalje saradnje u pogledu razvoja internog članstva, realizacije aktivnosti i načina osnaživanja mladih u ove dvije lokalne zajednice.

“Saradnja omladinskih organizacija je izuzetno važna u omladinskom sektoru sa ciljem jačanja kapaciteta i osnaživanja ljudskih resursa unutar organizacije. S toga i ovaj sastanak sa našim partnerima iz Teslića, sa kojima smo do sada imali dobru saradnju i želimo nastaviti u tom pravcu. Planiramo da organizujemo nekoliko edukativnih aktivnosti, na teme korisne mladima ljudima, koje bi ih na taj način motivisale da postanu omladinski aktivisti/tkinje te daju doprinos razvoju kako svoje organizacije, tako i lokalne zajednice i društva u cjelini”, navodi Miloš Blagojević, predsjednik Upravnog odbora.  

Ispred Agencije za razvoj i saradnju CEREBRA sastanku su prisustvovali Miloš Blagojević i Dajana Ajder.

#cerebra #okt #sastanak #osnaživanjaljudskihresursa #saradnja #mladi

Scroll to top