Potpisan memorandum o saradnji sa agencijom Experience

U prostorijama agencije Experience danas je potpisan memorandum o razumijevanju i međusobnoj podršci u oblastima informisanja i edukovanja mladih vezano za programe obrazovanja, putovanja i kulturnih razmjena.

Memorandum o saradnji koji su potpisali predstavnici agencije Experience i Agencija za razvoj u saradnju CEREBRA koji se svodi na organizaciju zajedničkih događaja za mlade iz čitave BiH, međusobna podrška vezano za informisanje mladih te ustupanje prostorija za razne događaje.

Ovim memorandumom obje strane iskazuju spremnost da se u skladu sa svojim mogućnostima rade na ostvarenju ciljeva koji su usmjereni na informisanje, edukovanje i otvaranje vidika mladim ljudima širom BiH.

Scroll to top